עיריית רחובות, באמצעות מינהל ההנדסה בשיתוף הבאר השלישית, תאגיד מים וביוב בע"מ, מבצעת עבודות קרצוף וריבוד ברחוב טשרניחובסקי, כשיקום לאחר עבודות התשתית.

ביום חמישי, 30.3.17, וביום ראשון, 2.4.17, ייסגר לתנועת כלי רכב רחוב טשרניחובסקי (כל צד לסירוגין), בקטע הרחובות משה מזרחי – לוי אשכול,