להורדת קובץ שינויים בסדרי קבלת קהל באגף המיסים לחץ כאן

ביום ראשון, י"ג בניסן, 9.4.17,

משרדי אגף המיסים בעיריית רחובות יהיו פתוחים, בין השעות 8:00 - 15:00 ברציפות ותתקיים קבלת קהל.

בשעה 15:00 המשרדים ייסגרו.