הנדון: הזמנה לישיבת מועצה 45 – עדכון (סעיף 7)

הנך מוזמן/ת לישיבת מועצת העיר מס' 45  אשר תתקיים ביום ד' ט' ניסן תשע"ז, 5 באפריל  2017 בשעה 18:00  בלשכת ראש העיר, עיריית רחובות.

*** תחולקנה מצות שמורות לחג הפסח ע"י שלחי חב"ד בעיר

*** עמותת כ"ן הוקרה לעיריית רחובות ולעומד בראשה - עיריית רחובות הינה בין הרשויות אשר הגיעו לשוויון מגדרי בנושא תפקידים בכירים, תוענק ע"י ליאל אבן זהר מנכ"לית כ"ן.

 

סדר יום:

  1. אישור פרוטוקול מועצה 44 מתאריך 22.2.2017, הועבר לחברים בדוא"ל.
  2. אישור החלטות ועדת כספים מתאריך 26.3.2017.
  3. אישור החלטות פרוטוקול מס' 22 של הועדה להקצאת קרקע מתאריך 19.12.2017.
  4. אישור החלטות פרוטוקול מס' 23 של הועדה להקצאת קרקע מתאריך 30.1.2017.
  5. ביטול הסכם מכר מגרש בגוש 3655 חלקה 563 (צחי כליף).
  6. אישור פתיחת הליך הקצאת מבנה ברחוב סטולבוב 12 לעמותת מוסדות התורה ויהדות – רחובות על פי החלטת הועדה להקצאת קרקע מס 15 מיום 11.4.16.
  7. אישור הסכם להעברת זכויות העירייה במחסן באיזור התעשייה רחובות למשרד הפנים למטרת אחסון ציוד חירום פס"ח בדרך של שכירות.
  8. הסמכת פקחים מסייעים בשיטור העירוני שעברו מכרז, לפי החוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות.
  9. אישור תב"ר חצי מיליון ₪, עבור שיפוץ חזיתות בהמשך להחלטת ועדת הכספים.
  10. שינויים תקציביים 2017.

**הרמת כוסית לרגל חג הפסח ***

דורון מילברג