משרדי מחלקת חשבונות המים של הבאר השלישית, תאגיד מים וביוב בע"מ, יהיו פתוחים לקבלת קהל ביום ראשון, יג' בניסן, 9.4.17 בין השעות 15:00-8:00.