עקב העבודות ייסגר לתנועת כלי רכב וחניה דרך ששת הימים בקטע הרחובות גבריאלוב – חזון איש,

ביום חמישי, כד' בניסן , 20.4.17, בין השעות 8:00 - 15:00 וביום ראשון, כז' בניסן, 23.4.17, בין השעות 4:00-19:30 למחרת.

עמכם הסליחה על אי הנוחות הזמנית!