עיריית רחובות, באמצעות מינהל ההנדסה, מבצעת לרווחת התושבים עבודות קרצוף וריבוד אספלט, ברחוב דרך ששת הימים.

עקב העבודות ייסגר לתנועת כלי רכב וחניה רחוב דרך ששת הימים בקטע הרחובות גבריאלוב – חזון איש, וביום ראשון, 24.4.17, בין השעות 4:00-19:30 למחרת - (עבודות לילה).