• לכל הפרטים על אירועי ערב יום העצמאות הקליקו
  • לכל הפרטים על מגרשים המותרים להדלקת מנגלים ביום העצמאות הקליקו
  • לכל הפרטים על הסדרי תנועה ביום העצמאות הקליקו
  • לכל הפרטים על מסע אופניים 'רוכבים בעצמאות' הקליקו
  • לכל הפרטים על קבלת פנים במוצאי יום העצמאות הקליקו