להורדת קובץ חלפת צנרת מים, החלפת מדרכות, קרצוף וריבוד אספלט ברחוב קק"ל לחץ כאן


הודעה לציבור

עבודות מים ופיתוח ברחוב קק"ל

הבאר השלישית, תאגיד מים וביוב בע"מ, מבצע עבודות להחלפת צנרת מים, החלפת מדרכות, קרצוף וריבוד אספלט ברחוב קק"ל

העבודות יבוצעו החל מיום ראשון, יא' באייר, 7.5.17, בימים א'-ה',

בין השעות 17:00-7:30 למשך כחודשיים.

יש לפנות את הרכבים החונים ברחוב עד השעה 7:00 בבוקר

בימי ביצוע העבודות.

עמכם הסליחה על אי הנוחות הזמנית