להורדת הקובץ החלטת מועצת העיר בעניין שירותי שמירה 2017 לחץ כאן

הודעה לציבור

מועצת העיר רחובות קיבלה החלטה בדבר הפעלת שירותי שמירה בתחום העיר רחובות בהתאם להוראות חוק העזר לרחובות (שירותי שמירה) התשע"ז–2017, אשר מחליף את חוק העזר משנת 2008 לפיו פעלה העירייה עד כה.

מהות שירותי השמירה והיקפם :

שירותי שמירה ואבטחה בתחום העיר בהתאם לתקנות העיריות (שמירה, אבטחה וסדר ציבורי ברשות המקומית) התשע"ב-2011, שיבוצעו באמצעות יחידת בטחון המפעילה בכל רחבי העיר בכל ימות השבוע ושעות היממה חמש ניידות מאוישות בסיירים, בשלוש  משמרות, עשרה סיירים בכל משמרת, וכן יחידת שיטור עירוני (משולב עם המשטרה) המפעילה בכל רחבי העיר שתי ניידות ושני קטנועים המאויישים בשישה עשר פקחים בכל משמרת.

תחילת החיוב בהיטל שמירה בהתאם להוראות החוק החדש מיום 1.5.2017.