להורדת קובץ הבאר השלישית, תאגיד מים וביוב בע"מ לחץ כאן

הודעה לציבור

עבודות תשתית ופיתוח ברחוב יוסף בוסל וסגירת רחוב משה פריד בקטע הרחובות בורוכוב - יוסף בוסל

הבאר השלישית, תאגיד מים וביוב בע"מ, מבצע עבודות להחלפת קווי ביוב, ניקוז ומים, ריבוד אספלט, פיתוח מדרכות, חניות, הנגשה לנכים ועיוורים.

החל מיום ראשון, יח' באייר, 14.5.17, ייסגר לתנועת כלי רכב וחניה רחוב משה פריד, בקטע הרחובות בורוכוב - יוסף בוסל, למשך כחודש.

לא תתאפשר תנועת כלי רכב וחניה במהלך תקופת העבודות.

יש לפנות את הרכבים החונים בקטע הרחובות הסגורים לתנועה, עד יום ראשון בשעה 7:30 בבוקר.

עמכם הסליחה על אי הנוחות הזמנית