הורים יקרים,

בשל ההחלטה להעביר את יום החופש של ל"ג בעומר שתוכנן להתקיים ביום ראשון, ליום שני, קווי הסעות התלמידים של חברת 'אגד' לא יפעלו ביום ראשון ה-14.05.2017.

אמנם אגף החינוך בעיריית רחובות ניסה להביא לפתרון מקומי לרווחת הציבור, אך בשל העובדה שמדובר בהחלטה ובהסכמים ארציים, לא ניתן האישור להפעיל את הסעות התלמידים כבשגרה. 

להלן מספרי הקווים שלא יפעלו ביום ראשון - 91, 55, 45, 99, 86, 84, 82, 75, 92, 83, 85, 87

* ההסעות של מערכת החינוך המיוחד תפעלנה כסדרן

אנא מכם, היערכו לכך בהתאם.