הודעה לציבור
עבודות מים ופיתוח ברחוב גורדון
הסדרי תנועה וחניה

הבאר השלישית, תאגיד מים וביוב בע"מ, מבצע עבודות מים ופיתוח ברחוב גורדון.
עקב העבודות נסגר לתנועת כלי רכב וחניה רחוב גורדון, בקטע הרחובות הרב הרצוג – יהודה גור, למשך כ-3 חודשים.

הסדרי תנועה וחניה:

תתאפשר תנועת כלי רכב וחניה, החל מהשעה 18:00, עד השעה 8:00 למחרת. תושבי הרחוב מתבקשים לפנות את הרכבים החונים עד השעה 8:00 בבוקר מדי יום, כדי להימנע מקנסות וגרירת רכבים.
רחוב בוסתנאי, בקטע הרחובות גורדון – בן יהודה, יהפוך לרחוב חד-סיטרי בכיוון ההפוך ותתאפשר הנסיעה מרחוב בן יהודה לכיוון רחוב גורדון.
שינויים נוספים בהסדרי התנועה במידה ויבוצעו, יתפרסמו בהתאם.
ניתן לפנות למפקח על העבודות, חיים יחיא: 050-4407685

עמכם הסליחה על אי הנוחות הזמנית