להורדת קובץ המידע לחצו כאן 

הודעה לציבור הפחתה בחובות הארנונה

 

תושבים יקרים

משרד הפנים הכריז על מבצע חד פעמי לסילוק חובות עבר של ארנונה. במסגרת המבצע תינתן הנחה עד 50%. מועצת העיר אישרה את קיום המבצע גם בעירנו. אני קורא בזה לתושבים שצברו חובות עבר לנצל את ההזדמנות החד פעמית, ובואו למשרדי העיריה להסדיר את חובות העבר. המבצע יסתיים ב- .30.11.17.

שלכם,
רחמים מלול, ראש העיר

 

הפחתת סכום חובות הארנונה תינתן בגין חובות שהצטברו עד ליום ה- 31.12.14 על פי התנאים המפורטים להלן:

  • מי שחייב כספים עד 31.12.14 שלא ביצע הסדר תשלומים עבור חובו עד כה.
  • התושב פרע את כל חובותיו לשנים 2015- 2016.

 

אופני התשלום והזכאות להנחה בגין חובות הארנונה שעד 31.12.14

  • תשלום  מחצית החוב עד 2014 ומלא חובותיו לשנת 2015- 2017, לא יאוחר מיום 30.11.17 - מזכה בהנחה של 50%.
  • תשלום 55% מחובות הארנונה עד 2014 בהסדר 12 תשלומים בהמחאות עוקבות שהראשון שבהם הוא במעמד ביצוע ההסדר, ותשלום מלא החובות לשנים 2015-2017 (- לא יאוחר מ- 30.11.17) - מזכה בהנחה של 45%.
  • תשלום 55% מחובות הארנונה עד 2014 בהסדר 24 תשלומים בהוראת קבע, שהראשון שבהם הוא במעמד ביצוע ההסדר , ותשלום מלא החובות לשנים 2015-2017 (- לא יאוחר מ- 30.11.17)   – מזכה בהנחה של 45%.

 

מקום ביצוע ההסדר

הנכם מוזמנים לפנות לרשות האכיפה שבאגף המיסים בעירייה: טלפון 08-9392555 שעות קבלת הקהל : א' –ה', בין השעות   8:00 – 12:00, א' – ד' 16:00 – 18:00

 

הערות:

  • ההנחה תירשם רק לאחר עמידה בכל תשלומי ותנאי המבצע.
  • המידע בפרסום זה הוא לידיעה כללית בלבד. ההוראות המחייבות הן כמפורסם בתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון 3) התשע"ז - 2017 (הוספת תקנה 26 א')

התנאי להפחתת החוב הינו הסדרת חובות הארנונה של החייב  לשנות הכספים 2015 - 2017 כולל חוב פיגורים, וחתימה על טופסי ההתחייבות, בהתאם לתקנות.

המוקד העירוני, 106, זמין לפניותיכם 24 שעות ביממה