מליאת בניין עיר ומועצה 25

 

 

לכבוד

מר/גב' _________________  

 

 

הנדון: הזמנה לישיבת מליאת בניין עיר ולישיבת מועצה מס' 25 – עידכון

 

הנך מוזמן/נת לישיבת מליאת בניין עיר ולישיבת מועצת העיר מס' 25 מן המניין אשר תתקיימנה בזו אחר זו, ביום ד' כ"ה אלול תשע"ה, 9.9.2015 בשעה 18:00 באולם המליאה קומה 2,  עיריית רחובות.

 

***הרמת כוסית חגיגית, ערב ראש השנה תשע"ו ***

 

סדר יום מליאה:

ערר על החלטת ועדת המשנה של הוועדה המקומית לתו"ב רחובות, החלטה: 2015007, סעיף 9, מתאריך  28.7.15. (מצ"ב ההזמנה למליאה)

 

סדר יום מועצה 25 :

 1. אישור פרוטוקול מועצת העיר מס' 24, מתאריך 15.7.2015 נשלח לחברים בדוא"ל. 
 2. אישור פרוטוקול מועצת העיר מס' 23, מתאריך 29.6.2015, נשלח לחברים בדוא"ל.
 3. אישור פרוטוקול מס' 3/2015,  מישיבת הוועדה לענייני ביקורת שהתקיימה בתאריך 14.7.2015.
 4. אישור פרוטוקול הוועדה לקידום מעמד הילד מה – 23.8.2015 – ח"מ יעל בק יו"ר הוועדה.
 5. אישור חוזה עמותת עלה.
 6. אישור תקציב למכבי רחובות 51,311 ₪ (25% ממענק 2014 ).
 7. אישור פרוטוקול הוועדה להקצאת קרקע מס' 3 מתאריך 28.4.2014 –עמותת "על"ה  העמותה למען המבוגר ברחובות".
 8. אישור פרוטוקול הוועדה להקצאת קרקע מס 10 מתאריך 22.6.15
 9. אישור שימוש בכספי התמורה – מכירת בית העירייה הישן לטייגר סוכנות לביטוח, על פי סעיף 188(ג) לפקודת המקרקעין (נוסח חדש).

 

החברה העירונית:

 1. אישור הלוואה לצורך הקמת מרכז חלומות בשכונת רחובות המדע.
 2. אישור הלוואה לצורך הקמת מעון יום ברחובות החדשה. 

דורון מילברג

                      מנכ"ל העירייה