הבאר השלישית, תאגיד מים וביוב בע"מ, מבצע עבודות להחלפת קווי ביוב וניקוז

החל מיום רביעי, כ' בסיוון, 14.06.17, ייסגר לתנועת כלי רכב וחניה, רחוב הירדן, בקטע הרחובות הדגניות-הכלניות, בין השעות 08:00-17:00 .

יש לפנות את הרכבים החונים ברחוב בימי ביצוע העבודות, עד השעה 08:00 בבוקר.

עמכם הסליחה על אי הנוחות הזמנית