הודעה לציבור עבודות קרצוף, ריבוד אספלט וסגירת רחוב קק"ל

הבאר השלישית, תאגיד מים וביוב בע"מ, מבצע עבודות קרצוף וריבוד אספלט.

עקב העבודות ייסגר לתנועת כלי רכב וחניה רחוב קק"ל, ביום ראשון, ח' בתמוז, 2.7.17 וביום שני, ט' בתמוז, 3.7.17, בין השעות 17:00-8:00.

יש לפנות את הרכבים החונים ברחוב בימי ביצוע העבודות, עד השעה 8:00 בבוקר.

רכב שלא יפונה, ייגרר ויישא בתשלום !

עמכם הסליחה על אי הנוחות הזמנית