תשלום מיסים באמצעות מוקד הטלפון של בנק הדואר לא יתאפשר עד להודעה חדשה. אמצעי התשלום האחרים זמינים לרשותכם: ניתן לשלם בכל הבנקים ובסניפי הדואר,

באמצעות האתר העירוני, וכן במוקד הטלפוני שמספרו 08-9392512