הודעה לציבור המשך עבודות מים ופיתוח ברחוב גורדון סגירת רחוב מאיר סיקו

הבאר השלישית, תאגיד מים וביוב בע"מ, מבצע לרווחת התושבים עבודות מים ופיתוח.

החל מיום ראשון, טו' בתמוז, 9.7.17, ייסגר לתנועת כלי רכב וחניה רחוב מאיר סיקו, בימים א'-ה', בין השעות 17:00-8:00, למשך כ-3 שבועות.

יש לפנות את הרכבים החונים ברחוב בימי ביצוע העבודות עד השעה 8:00 בבוקר.

עמכם הסליחה על אי הנוחות הזמנית