הודעה לציבורהמשך עבודות פיתוח ותשתית ברחוב יוסף בוסל סגירת רחוב יוסף בוסל, בקטע הרחובות משה פריד - כהנוב

הבאר השלישית, תאגיד מים וביוב בע"מ, מבצע לרווחת התושבים, עבודות פיתוח ותשתית, החלפת קווי ביוב, ניקוז ומים, עבודות פיתוח מדרכות, ריבוד כביש ואספלט, חניות והנגשה לנכים ועיוורים.

החל מיום ראשון, טו' בתמוז, 9.7.17, ייסגר לתנועת כלי רכב וחניה רחוב יוסף בוסל, בקטע הרחובות משה פריד - כהנוב.

יש לפנות את הרכבים החונים ברחוב עד יום ראשון בשעה 8:00 בבוקר.

צפי לסיום העבודות: ספטמבר 2017

עמכם הסליחה על אי הנוחות הזמנית