להורדת קובץ שינויים בסדרי קבלת קהל בצום תשעה באב לחץ כאן

הודעה לתושבי רחובות

שינויים בסדרי קבלת קהל בצום תשעה באב

ביום שלישי, ט' באב, 1.8.17, משרדי העיריה יהיו סגורים ולא תתקיים קבלת קהל.
המשרדים ייפתחו ביום רביעי, י' באב' 2.8.17

בכבוד רב,
דורון מילברג
מנכ’’ל העיריה
לשכת המנכ’’ל