להורדת קובץ עבודות קרצוף וריבוד אספלט לחץ כאן

הודעה לציבור

עבודות קרצוף וריבוד אספלט

סגירת רחוב נווה אלון ורחוב אחים קיבוביץ בקטע הרחובות דוד רמז – ש. בן ציו

הבאר השלישית, תאגיד מים וביוב בע"מ, מבצע עבודות קרצוף וריבוד אספלט.

במסגרת העבודות ייסגרו לתנועת כלי רכב וחניה רחוב נווה אלון ורחוב אחים קיבוביץ, בקטע הרחובות דוד רמז – ש. בן ציון, בימים שני - שלישי, טו' - טז' באב, 7 - 8 באוגוסט, בין השעות 17:00 - 8:00

יש לפנות את הרכבים החונים ברחובות הסגורים לתנועה, עד יום שני בשעה 8:00 בבוקר.

עימכם הסליחה על אי הנוחות הזמנית!

עובדי תאגיד המים העירוני זמינים עבורכם בטלפון: 1-800-55-57-70

המוקד העירוני, 106, זמין לפניותיכם 24 שעות ביממה