להורדת קובץ עבודות קרצוף וריבוד אספלט וסגירת רחובות גורדון וסיקו לחץ כאן

הודעה לציבור

עבודות קרצוף וריבוד אספלט וסגירת רחובות גורדון וסיקו

הבאר השלישית, תאגיד מים וביוב בע"מ מבצע עבודות קרצוף וריבוד אספלט.
החל מיום ראשון, כח' באב, 20.8.17 ,עד יום חמישי, ב' באלול, 24.8.17 ,ייסגרו לתנועת כלי רכב וחניה הרחובות גורדון וסיקו, בין השעות 08:00-18:00

יש לפנות את הרכבים החונים ברחוב בימי ביצוע העבודות, עד השעה 8:00 בבוקר.

עימכם הסליחה על אי הנוחות הזמנית!

עובדי תאגיד המים העירוני זמינים עבורכם
בטלפון: 1-800-55-57-70

המוקד העירוני, 106 ,זמין לפניותיכם 24 שעות ביממה