להורדת קובץ שינויים בזמני פינוי אשפה ביתית, גזם וגרוטאות לחץ כאן

 

שינויים בזמני פינוי אשפה ביתית, גזם וגרוטאות במהלך חגי תשרי


פינוי אשפה ביתית

ראש השנה

ימי הפינוי הקבועים לימי רביעי וחמישי, כט' באלול וא' בתשרי, 20-21.9 , יפונו בשעות הלילה שבין שלישי לרביעי, כח'-כט' באלול, 19-20.9
ימי הפינוי הקבועים לימי שישי וראשון, ב' ו-ד' בתשרי, 22.9 ו -24.9 , יפונו במוצ"ש, בשעות הלילה שבין שבת לראשון, ג'-ד' בתשרי, 23-24.9

חג סוכות

ימי הפינוי הקבועים לימי חמישי שישי, טו'-טז' בתשרי, 5-6.10  ,יפונו במוצאי החג, בשעות הלילה שבין יום חמישי לשישי, טו'-טז' בתשרי, 5-6.10.

שמחת תורה

ימי הפינוי הקבועים לימי חמישי שישי, כב'-כג' בתשרי, 12-13.10 ,שמחת תורה יפונו בשעות הלילה שבין יום חמישי לשישי, כב'-כג' בתשרי, 12-13.10 .

 

פינוי גזם וגרוטאות

ראש השנה

בימי הפינוי הקבועים לימי חמישי ושישי, א'- ב' בתשרי, 21-22.9 , לא יפונו גזם וגרוטאות.

חג סוכות

יום הפינוי הקבוע ליום חמישי, טו' בתשרי, 5.10 ,יפונה ביום ראשון, יח' בתשרי, 8.10.
יום הפינוי הקבוע ליום חמישי, כב' בתשרי, 12.10 ( שמחת תורה), יפונה ביום ראשון כ"ה בתשרי, 15.10.

חל איסור מוחלט על הוצאת גזם ביום הפינוי. יש להוציא גזם וגרוטאות יום לפני הפינוי עד השעה 24:00.

סדרי קבלת קהל בעיריה בתקופת החגים

ראש השנה

החל מיום רביעי, כט' באלול, 20.9.17 ,משרדי העיריה יהיו סגורים. העבודה תתחדש ביום ראשון, ד' בתשרי, 24.9.17

סוכות

החל מיום רביעי, יד' בתשרי, 4.10.17 ,משרדי העיריה יהיו סגורים. העבודה תתחדש ביום ראשון, כה' בתשרי, 15.10.17.

בברכת שנה טובה ומועדים לשמחה
דורון מילברג
מנכ”ל העיריה