להורדת קובץ עבודות פיתוח ותשתית ברחוב אחד העם שלב ביניים לחץ כאן

הודעה לציבור

עבודות פיתוח ותשתית ברחוב אחד העם שלב ביניים

סגירת רחוב אחד העם, בקטע שבין רחוב יעקב לסמטת הרבבסקי

הבאר השלישית, תאגיד מים וביוב בע"מ ועיריית רחובות, באמצעות מנהל ההנדסה, אגף התנועה ואגף גנים ועיצוב הסביבה מבצעת לרווחת התושבים עבודות להחלפת קווי ביוב וניקוז, ריצוף כביש, פיתוח מדרכות, תאורה, פיתוח נופי והנגשה לנכים ועיוורים.

החל מיום ראשון, ד' תשרי תשע"ח, 24.9.17 ולמשך כ- 10 ימים, יהיה סגור לתנועה וחניה רחוב אחד העם, בקטע שבין רחוב יעקב לסמטת הרבבסקי, בין השעות 17:00-10:00, לצורך ביצוע קו הביוב.

פריקה וטעינה תתאפשר עד השעה 10:00.

צפי לסיום עבודות שלב א': אוקטובר 2017

עמכם הסליחה על אי הנוחות הזמנית