להורדת קובץ חובת טיפול במפגע תהלוכן האורן לחץ כאן

הודעה לציבור
חובת טיפול במפגע תהלוכן האורן (טוואי התהלוכה)

בבניין העירייה, רחוב בילו 2 רחובות, טל' 9403394/9392393-08 . לפרטים נוספים ניתן לפנות לעיריית רחובות, אגף הגנים ועיצוב הסביבה, בחודשים ינואר-פברואר, ניתן למצוא על עצי האורן תטולות ביצים של תהלוכן האורן ותחילתה של בקיעת הזחלים.
שערותיו הצורבות של הזחל גורמות לדלקות עור ודלקות עיניים לילדים ואנשים בעלי רגישויות שונות, העלולות להמשך שבועות אחדים.
את תחילתם של המפגעים ניתן לזהות ע"י איתור תטולות הביצים וכרסום ראשון של מחטים.
המקומות המתאימים ביותר לתצפיות כגון אלה בשולי חלקות מול השמש.
במטרה למנוע פגיעה בציבור, נערך אגף גנים ועיצוב הסביבה בעירייה לטיפול הדברתי בתהלוכן האורן בשטחים ציבוריים בלבד, בחודשים נובמבר - דצמבר 2017.
על מנת שניתן יהיה לטפל באופן יעיל ואפקטיבי בזחל המזיק, ביצע האגף מיפוי וסימון כל האתרים בהם נטועים עצי אורן לסוגיהם ברחבי העיר.
לאחר הטיפול, העצים יסומנו בצבע לבן (נקודה בתחתית הגזע).

בשטחים פרטיים, חצרות אשר בהן נטועים עצי אורן, חלה אחריות הדברה על בעל הנכס.

את ההדברה יש לבצע ע"י תברואן מוסמך בתחילת דצמבר השנה, וזאת באחריות בעל הנכס בלבד.
לחלופין, ניתן להזמין הדברה בחצר הפרטית באמצעות תברואן מטעם העירייה וזאת רק לאחר שבעל הנכס ישלם את אגרת ההדברה בסך 118 ₪ לכל עץ, בבנק הדואר לפקודת אגף גנים ועיצוב הסביבה בעיריית רחובות (מס' מסלקה 540/246 ) עד ליום 17.11.23
יש להעביר העתק השובר ששולם למשרדי האגף עד תאריך 25.11.17 .
את השובר ניתן להעביר באמצעות פקס' 08-9392360
או בדוא"ל ginoun@rehovot.muni.il
יש להיערך בהתאם על מנת לאפשר כניסת המדביר לחצר הבית.
המצאות עץ נגוע בזחל תוואי התהלוכן אשר לא הודבר, הינו בגדר "מפגע תברואתי" לפי הוראות חוק עזר העירוני בדבר שמירת הסדר והניקיון, ותגרור הגשת דו"ח בגין קיומו של מפגע זה והטלת קנס כספי על בעל הנכס.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לעיריית רחובות, אגף הגנים ועיצוב הסביבה, בבניין העירייה, רחוב בילו 2 רחובות, טל' 08-9392393/9403394