עקב תנאי מזג האוויר, יריד נשים יוצרות לא התקיים כמתוכן ביום שישי ה 11/09/15