עדכון: רחוב ויצמן ייפתח לתנועה ביום רביעי, כ בחשון, 9.11.17.