עבודות להחלפת קו מים ברחוב טלר - שינויים בהסדרי התנועה ושיבושים באספקת המים

הבאר השלישית, תאגיד מים וביוב בע"מ, מבצע עבודות לשיפור מערכת המים והחלפת קו מים.

החל מיום ראשון, 5.11.17 , עד יום שישי, 10.11.17 , ייסגר לתנועת כלי רכב וחניה רחוב טלר, בקטע הרחובות חרל"פ – סוקולוב וייתכנו שיבושים באספקת המים בקטע הרחובות הסגור לתנועה.

כיוון התנועה ברחוב טלר, בקטע הרחובות לוין אפשטיין – סוקולוב, ישתנה ותתאפשר הפניה ימינה ממזרח למערב.

החל מיום ראשון, 12.11.17 , עד יום שישי, 24.11.17 , בין השעות 16:00 , ייסגר לתנועת כלי רכב וחניה רחוב טלר, בקטע – 8:00 הרחובות סוקולוב – לוין אפשטיין וייתכנו שיבושים באספקת המים בקטע הרחובות הסגור לתנועה.

 

עימכם הסליחה על אי הנוחות הזמנית!

עובדי תאגיד המים העירוני זמינים עבורכם בטלפון: 1-800-55-57-70

כל הפרטים באתר התאגיד www.habeer3.co.il