הנך מוזמן/ת לישיבת מועצה העיר מס' 51 אשר תתקיים ביום ד', י"ח כסלו תשע"ח  6.12.2017 בשעה 18:00 בלשכת ראש העיר, עיריית רחובות קומה 6.

  1. אישור פרוטוקול ישיבת מועצה 50 מתאריך 6.11.2017, הועבר לחברים  בדוא"ל.
  2. דוחות כספיים לשנת 2016 של תאגיד הבאר השלישית.
  3. אישרור הארכת מבצע גביית חובות ארנונה בהמשך למשאל טלפוני מתאריך 27.11.2017.
  4. אישור חתימה ע"ג הזמנות עבודה רכש וטובין ע"י מיכל עבודי מנהלת מחלקת נכסים וביטוח.
  5. מנוי חברי ועדת ערר ארנונה.
  6. אישור פרוטוקול ועדת 20.6.2017 .

 

דורון מילברג
  מנכ"ל העירייה