עבודות לשיפור מערכת המים ברחוב טלר (עבודות לילה)

סגירת רחוב הרצל בקטע הרחובות בנימין – בית הפועלים

הבאר השלישית, תאגיד מים וביוב בע"מ, מבצע עבודות לשיפור מערכת המים והחלפת קו מים.
עקב העבודות ייסגר לתנועת כלי רכב וחניה רחוב הרצל, בקטע הרחובות בנימין – בית הפועלים, ביום שני, כג' בכסלו תשע"ח, 11.12.17 , בין השעות 22:00 -  05:00 בבוקר.

עימכם הסליחה על אי הנוחות הזמנית!

עובדי תאגיד המים העירוני זמינים עבורכם בטלפון: 1-800-55-57-70

כל הפרטים באתר התאגיד: www.habeer3.co.il