יש עם מי לדבר קו פתוח לראש עיירית רחובות רחמים מלול 

יום שני, 11.12.17 כ"ג בכסלו תשע"ח בין השעות 16:17:00 

הרשמה מוקדמת בין השעות 14:00 ל- 15:00  בטלפון: 08-9392201 

* מספר הפניות מוגבל