הודעה לציבור שינויים בסדרי קבלת קהל בחג החנוכה ביום שלישי, כ”ד כסלו תשע"ח, ,12.12.17

משרדי העיריה יהיו פתוחים עד השעה 13:00
 

חג אורים שמח המוקד העירוני 106 ,זמין לפניותיכם 24 שעות ביממה