להורדת קובץ רישום לגני ילדים לשנת הלימודים תשע"ט לחץ כאן

רישום לגני ילדים לשנה"ל תשע"ט

17 בינואר - 6 בפברואר

בימים אלה מועברת לביתכם חוברת מידע והנחיות לקראת רישום ילדיכם לשנה"ל תשע"ט.
ההרשמה לגני הילדים העירוניים תתקיים באמצעות האתר העירוני: :www.rehovot.muni.il

שימו לב: השנה יהיה עליכם לבחור גן על פי צורך בצהרון - גן ליום לימודים ארוך עד השעה 17:00
או גן ללא צהרון - גן יום לימודים רגיל עד השעה 00:14 ובהתאם לבחירה הזו ייפתחו הגנים הרלוונטיים.
בחירת גן עם צהרון אינו מקנה אישור רישום לצהרון. אישור לצהרון מותנה בביצוע רישום מלא דרך אתר רשת חוויות. לפרטים נוספים בנושא צהרונים ניתן לפנות למשרדי הרשת בטלפון 08-6616371

הורים המבקשים סיוע בביצוע הרישום באמצעות האינטרנט, מוזמנים להגיע למרכז הרישום, רחוב בילו" 2 בניין העיריה קומה 2 בימים א׳ עד ה׳, בין השעות 08:00 עד 12:00
ויום ג׳, גם אחר הצהריים, בין השעות 16:00 עד 18:00

לפרטים נוספים וקבלת מידע ניתן לפנות בדוא״ל IL.MUNI.REHOVOT@RISHUM
או בטלפון: 9/8/9392657 ,9392431

חוק חינוך חובה מחייב רישום לגן ילדים עירוני עבור כלל הילדים שנולדו בשנתוני זכאי הרישום 2013- 2014- 2015

השנה אפשרנו גם לתושבים חדשים או מחליפי כתובת בתוך העיר לבצע רישום באתר הרישום. על מנת שהרישום ייקלט בהצלחה יש צורך בצירוף מסמכים רלוונטיים וסריקתם במהלך ביצוע הרישום.
מערכת הרישום האינטרנטית תנחה את הרושם בכל שלב ובכל צורך במסמך ותהיה זמינה עבורכם 7/24 בתקופת הרישום.
חוברת מידע והנחיות לרישום זמינה לכם באתר העירוני.

ניתן להרשם לאחד ממוסדות החינוך:
ממלכתי • ממלכתי דתי • מוכר שאינו רשמי - בהצגת אישור על קבלת
הילד/ה לגן (נספח ד׳)

ההרשמה לגנ"י באמצעות האתר העירוני חוסכת זמן יקר! www.rehovot.muni.il עיריית רחובות בפייסבוק