הודעה לציבור - עבודות ביוב ברחוב דרך הים  שלב ב'

הבאר השלישית, תאגיד מים וביוב בע"מ מבצע עבודות להנחת קו ביוב ברחוב דרך הים.

* בימים שני ושלישי, כח'-כט' בטבת, 15-16.1.18 ייסגר לתנועת כלי רכב רחוב דרך הים, בקטע הרחובות צבי ארליך – גד פיינשטיין.
תתאפשר תנועת כלי רכב לתנובה ולמתחם הקניות.


* החל מיום רביעי, א' בשבט, 17.1.18 , ייסגר לתנועת כלי רכב רחוב דרך הים, בקטע הרחובות צבי ארליך– יצחק פניגר.

צפי לסיום העבודות שלב ב' – פברואר 2018
 

עמכם הסליחה על אי הנוחות הזמנית עובדי תאגיד המים העירוני זמינים עבורכם בטלפון : 1-800-55-57-70