הבאר השלישית, תאגיד מים וביוב בע"מ מבצע עבודות להנחת קו ביוב ברחוב דרך הים.

עקב העבודות ייסגר לתנועת כלי רכב רחוב דרך הים, בקטע הרחובות דרך אצ"ל - פניגר.

צפי לסיום העבודות: מרץ 2018