להורדת קובץ רישום ושיבוץ לחטיבות הביניים לשנת הלימודים תשע"ט לחץ כאן

שיבוץ ורישום לחטיבות הביניים בחינוך הממלכתי לשנה“ל תשע“ט

הרישום לחטיבות הביניים יערך בשני שלבים:
בקשת שיבוץ אינטרנטי, באמצעות אתר האינטרנט העירוני ורישום בקריות החינוך, לאחר קבלת אישור שיבוץ.

בקשה לשיבוץ אינטרנטי

בקשת שיבוץ יש להגיש  בין התאריכים ,15.3.18-4.3.18 , י"ז באדר - כ"ח באדר,
באמצעות אתר האינטרנט העירוני: www.rehovot.muni.il
(ניתן להיעזר בצוות בית הספר היסודי)

רישום בקריות החינוך לאחר בקשת שיבוץ אינטרנטי

הרישום בקריות החינוך קציר, אורט, דה שליט, מדעים וקריית החינוך ע"ש רון ארד ברוח "היי –טק – היי",
ייערך בין התאריכים 8-11.4.18
כ"ג בניסן – כ"ו בניסן

פרטים נוספים בטל' 08-9392437,
דוא"ל: hanakurs@rehovot.muni.il