המשך עבודות ברחוב דרך הים ושינויים בהסדרי תנועה:

החל מיום רביעי, כ' באדר, 7.3.2018 ולמשך כ- 3 שבועות,

ייסגר לתנועה רחוב דרך אצ"ל בקטע דרך יבנה-צפורה טוב (מדרום לצפון).

מפת הסדרי התנועה