עדכון ליום ראשון, 18.10. שעה: 18:30

סיכום פגישה שנערכה עם הנהגות ההורים הבית סיפריים ברחובות ביום ראשון, 18.10.15.

מנכ"ל העיריה, דורון מילברג, נתן סקירה נחרבת על הפעולות שנקטה העיריה

כתוצאה מהמצב, ההורים הביעו שביעות רצון מהעדכון ומהעשייה.

 

  1. הרשות תעסיק הורים ומתנדבים כמאבטחים בגני ילדים בשכר, עד סוף חודש אוקטובר, בתנאי שיקבלו אישור משטרה כנדרש. ההעסקה תעשה ע"י חברת אבטחה. בגנים בהם יש צהרון, ההעסקה תהייה בין השעות 7:30 - 17:00, בגנים בהם אין צהרון ההעסקה תהייה בין השעות 7:30 – 14:00.

בגנים בהם לא יימצאו הורים שיוכלו לשמור בשכר למשך כל היום, ההורים יתנדבו כבקרה על פתיחת וסגירת השערים, בין השעות 7:30 – 8:30.

  1. מנכ"ל העיריה יבדוק באים ניתן להתחיל עבודות בגנים ציבוריים החל מהשעה 14:00.
  2. משמרות הזהב - ברוב הצמתים הגדולים עומד אדם מבוגר. תעשה פניה להורים על ידי הנהגת ההורים להתנדב ולסייע במשמרות הזה"ב.
  3. תנועות נוער – ניתנה הנחיה לשיטור העירוני לתגבר סיורים בימים שלישי ושישי בזמן הפעילויות בסניפים ולהציב מאבטחים.
  4. מנכ"ל העיריה יבדוק הארכת השמירה לשעות אחה"צ \ ערב במוסדות החינוך, בהם מתקיימות פעילות של הצהרונים, חוגים, תנועות נוער.

לסיכום: הנהגות ההורים הביעו שביעות רצון משיתוף הפעולה ועדכון ההורים בפעילויות שנעשו ונעשים על ידי העיריה.

נוכחים: דורון מילברג מנכ"ל העיריה, אליצור זרחי מנהל אגף בטחון, סמדר קרפובסקי מנהלת אגף החינוך, דורון כוכבי, סגן מנהלת אגף החינוך, שרה והב מנהלת המחלקה לחינוך יסודי, אסתר הנדלר מנהלת המחלקה לגיל הרך, מיכל חסדאי, מנהלת המחלקה לחינוך מיוחד, מיכאל כהן, מנהל המחלקה לחינוך חרדי, אורית שרגאי יו"ר ועד הורים, גיל ויינר –שריד, אביסרה אורלי ורמי ישק – בכור לוי, יהודית משולם – סיני, אורנה חן וניר שגב – בגין, עידן באומן – וייצמן, אורית כחלון – יבניאלי, מרב באבאי – פרחי המדע, קובי גיגי – הרצוג, רן טביב – שזר, שאול אטיאס – סמילנסקי ודה שליט, אילנה ברי – ניצני המדע, אמיר בננו – ישיבת הדרום, שי אקלר – נבון, צופית גולן – תחכמוני, אורית שרגאי – יו"ר הנהגה עירונית.

 

 

עדכון ליום רביעי, 14.10, שעה: 16:00

בהמשך לישיבה שנערכה בין ראש העיר ומשטרת רחובות, להלן סיכום ההנחיות ממנכ"ל העיריה:

* יאותרו שמות הקבלנים של אתרי בנייה ליד מוסדות החינוך.

* הקבלנים יתבקשו להציב שומר במוסדות החינוך הקרובים לאתרים.

* כל גני הילדים ובתי הספר יונחו לסגור את השערים בזמן כינוס ופיזור הילדים, ומוסדות החינוך יגייסו הורים  מתנדבים.

* תצא הנחיה ברורה לגננות לבצע  נעילת שערים (לא רק נעילת קודן), לאחר כניסת הילדים לגן, 8:30 בבוקר, ובפתיחת הגן לאחר מכן, 14:00בצהריים. בין השעות 08:30 - 14:00 הפתיחה תינתן אך ורק על ידי הסייעת ידנית .

* הקבלנים יתבקשו להסיע את הפועלים (המאושרים) לאתרי הבניה ומהם, בצורה מאורגנת.

* ניידות השיטור העירוני יגבירו את הסיורים ליד מוסדות החינוך. הניידות תעצורנה בגנים ויהיו בקשר עם הגננות פעם ביום בכל גן. תינתן עדיפות לגנים ללא שמירה וגנים שנמצאים קרוב לאתרי בניה

* תגבור משמרות הזה"ב בהשגחת הורים מתנדבים.

* תגבור כח אדם משטרתי בשטח, עובדי העירייה שתודרכו ונתבקשו לגלות ערנות, צוידו באמצעי זיהוי ומיגון.

* תצא פנייה להורים בעיר להתגייס לסיורים של "סיירת הורים" בשעות הבוקר.

* רכבי העירייה המסיירים בעיר יצויידו באורות מהבהבים.

* בזמן שיש פעילויות תנועות הנוער, בימי שלישי ושישי, יוגברו סיורים של הביטחון והמשטרה ליד סניפי תנועות הנוער. 

 

עדכון ליום שלישי, 13.10. שעה: 15:49

עפ"י הנחיית ראש העיר, רחמים מלול,  מנכ"ל העירייה, דורון מילברג , סגן ראש העיר ומחזיק תיק החינוך, זוהר בלום, להלן העדכונים בנושא הגברת מערך הביטחון בעקבות המצב הביטחוני:

עיריית רחובות,  באמצעות גופי בטחון החרום ומערך הפיקוח העירוני מגבירה את פעילותה בכל תחומי הביטחון והבטיחות במוסדות החינוך וברחבי העיר במקומות הומי אדם ובמתחמי הבנייה בעיר.

כל בעלי התפקידים במערך הביטחון העירוני ובמערכי הפעילות בפיקוח העירוני ובפיקוח על הבנייה בעיר הונחו לבצע סיורים מוגברים ועירנות בדגש על בטחון ופעילות חשודה. בנוסף ניתנה הנחייה לעובדי עירייה הנמצאים בשטח להשתמש באמצעים שסופקו להם כדי להגביר את האבטחה בעיר.

מערך הניידות של השיטור בעיר נפרס בשונה מהפעילות הרגילה , כך שיופעלו כל הניידות במתכונת מלאה ובדגש על אזורים בהם יש פעילות בניה אשר מועסקים עובדים ואשר יש סבירות לפעילות חריגה . כמו כן , קיימת פעילות משטרתית לאיתור שבחי"ם (שוהים בלתי חוקיים) . במוסדות החינוך הונחו כל המאבטחים לגלות עירנות בדגש על המצב הביטחוני . המאבטחים יועסקו בהתאם למערכת השעות המוגדרות ובמקום בו נדרש, עקב המצב, תגבור, נערך מבדק נקודתי להיערכות מוגברת.

כל יום מתבצעת הערכת מצב ע"י גורמי הביטחון.

הודעות או מידע לא אמין יוצר פאניקה מיותרת  ולכן חשוב להעביר מידע אמין תוך גילוי עירנות .

דיווח יש להעביר למוקד המשטרתי 100 אשר אמון על הפעילות המבצעית

וכן להעביר למוקד העירוני 106 או למחלקת הביטחון בעירייה בטלפון 08-9392349.