המשך עבודות ביוב ברחוב דרך הים

שינויים בהסדרי התנועה

היום, יום שני, א' באייר, 16.4.18, יבוצעו עבודות לילה, החל מהשעה 22:00 ועד 24:00 .

להלן השינויים בהסדרי התנועה:

  • לבאים מרחוב רוז'נסקי מכיוון דרום לצפון, תתאפשר הפניה ימינה.
  • לבאים מרחוב דרך אצ"ל מצפון לדרום, לא תתאפשר הפניה שמאלה.
  • לבאים מרחוב דרך הים, לא תתאפשר הפניה שמאלה.
  • לא יתאפשר מעבר מרחוב דרך יבנה לרחובות רוז'נסקי, דרך הים ודרך אצ"ל.

נא היערכותכם בהתאם!

עבודות לילה ושינויים בהסדרי התנועה