המשך העבודות להחלפת קו מים ברחוב בארי

הודעה לציבור

המשך העבודות להחלפת קו מים

ברחוב בארי

הבאר השלישית, תאגיד מים וביוב בע"מ, מבצע עבודות להחלפת קו מים ברחוב בארי.

עקב העבודות יסגר לתנועת כלי רכב וחניה רחוב בארי, בקטע הרחובות קק"ל-המעפיל, החל מיום ראשון, ז' באייר, 22.4.18, בימים א'-ה', בין השעות 08:00 - 17:00.

יש לפנות את הרכבים החונים בקטעי הרחובות הסגורים לתנועה בימי ביצוע העבודות, עד השעה 8:00 בבוקר.

צפי לסיום העבודות: יולי 2018

עמכם הסליחה על אי הנוחות הזמנית