המשך עבודות ביוב בשכונת חבצלת וסגירת רחוב הכלניות

הודעה לציבור

המשך עבודות ביוב בשכונת חבצלת

סגירת רחוב הכלניות

הבאר השלישית, תאגיד מים וביוב בע"מ, מבצע עבודות להחלפת קווי ביוב.

החל מיום ראשון, יד' באייר תשע"ח, 29.4.18, ייסגר לתנועת כלי רכב וחניה רחוב הכלניות למשך כ- 3 חודשים.

יש לפנות את הרכבים החונים ברחוב, עד יום ראשון בשעה 8:00.

צפי לסיום העבודות: יולי 2018

עמכם הסליחה על אי הנוחות הזמנית