הודעה לתושבי רחובות

שינויים בסדרי קבלת קהל בעיריה בל"ג בעומר

משרדי העיריה יהיו סגורים ביום חמישי, י"ח באייר תשע"ח, 3.2.18 ולא תתקיים קבלת קהל.

העבודה תתחדש ביום ראשון, כ"א באייר תשע"ח, 6.5.18.

בכבוד רב,
דורון מילברג
מנכ"ל העיריה