הנדון: ישיבת מועצה 57

הנך מוזמן/ת לישיבת מועצת העיר מס 57, אשר תתקיים ביום ב' טו אייר תשע"ח, 30.4.2018  בשעה 18:00 בלשכת ראש העיר, עיריית רחובות.

  1. אישור פרוטוקול מועצה 56 מתאריך 26.3.2018 נשלח לחברים בדוא"ל.
  2. הנחיות בחירות: תמצית חוזר מנכ"ל משרד הפנים.  
  3. אישור החלטות פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 2/18 מתאריך 25.4.2018.
  4. אישור עו"ד אביטל רגב קיסר כדירקטורית בחברה העירונית לתרבות נופש וספורט במקום דר' אסתר הנדלר שפרשה מהעירייה.
  5. אישור מקדמות תמיכה לעמותות הספורט.
  6. אישור החלטות פרוטוקול הועדה החקלאית מתאריך 27.12.2017.
  7. המועצה  מחליטה למנות את הגב' של אפרת צוקרמן למנהלת אגף החינוך והעסקתה בשכר של 70% משכר בכירים, בהתאם לנהלי משרד הפנים (תוצאת מכרז (17.4.2018).
  8. עדכון רשימת מורשים: חתימה על הזמנות עבודה רכש וטובין – עיריית רחובות.  

 

 

דורון מילברג

                                                          מנכ"ל העירייה

 

 

הנדון: ישיבת מועצה 58 – שלא מן המניין

 

הנך מוזמן/ת לישיבת מועצת העיר מס 58, אשר תתקיים ביום ב' טו אייר תשע"ח, 30.4.2018  בשעה 17:45 בלשכת ראש העיר, עיריית רחובות.

  1. התקנות בדבר ההנחה לחייל מילואים פעיל בשיערו של 5 אחוז.
  2. אישור שיעורי ההנחה בארנונה לשנת 2018 כמפורט בהצעת ההחלטה.

 

דורון מילברג

                                                            מנכ"ל העירייה