עיריית רחובות וכבאות והצלה לישראל, מחוז מרכז - תחנת רחובות מזמינות:

הפנינג לוחמי האש
רביעי - חמישי | 9-10.5
כ"ד-כ"ה באייר | 16:00–21:00 | גן המייסדים

  • מפגש עם לוחמי האש והכרת הציוד
  • תצוגת כיבוי שריפה ופעולות חילוץ
  • תחנות הפעלה לילדים
  • הסברה וכללי התנהגות בשעת שריפה וחירום