עבודות פיתוח ותשתית ברחוב אנילביץ וסגירת קטע הרחובות יוסף בוסל - פינקלשטיין

הודעה לתושבי רחובות
עבודות תשתית ופיתוח ברחוב אנילביץ
סגירת רחוב אנילביץ, בקטע הרחובות יוסף בוסל – פינקלשטיין

הבאר השלישית, תאגיד מים וביוב בע"מ ועיריית רחובות, באמצעות מינהל ההנדסה, מבצעות לרווחת התושבים, עבודות פיתוח מדרכות, ריבוד כביש ואספלט, חניות והנגשה לנכים ועיוורים.

החל מיום שני, ז' בסיון תשע"ח, 21.5.18 ,ייסגר לתנועת כלי רכב וחניה רחוב אנילביץ, בקטע הרחובות יוסף בוסל – פינקלשטיין.

יש לפנות את הרכבים החונים בקטע הרחובות הסגור לתנועה, עד יום שני בשעה 8:00 בבוקר.

צפי לסיום העבודות: אוגוסט 2018

עמכם הסליחה על אי הנוחות הזמנית

עובדי תאגיד המים העירוני זמינים עבורכם בטלפון: 1-800-55-57-70