עבודות ברחוב בארי וסגירת הרחוב בקטע הרחובות קקל המעפיל

להורדת קובץ עבודות קרצוף וריבוד אספלט ברחוב בארי לחץ כאן

הודעה לתושבי רחובות

עבודות קרצוף וריבוד אספלט ברחוב בארי

סגירת רחוב בארי בקטע הרחובות קק"ל - המעפיל

הבאר השלישית, תאגיד מים וביוב בע"מ, מבצע עבודות קרצוף וריבוד אספלט ברחוב בארי.
עקב העבודות ייסגר לתנועת כלי רכב וחניה רחוב בארי, בקטע הרחובות קק"ל – המעפיל, בימים רביעי וחמישי, טז'-יז' בסיון, 30-31 במאי, בין השעות 17:00-8:00

יש לפנות את הרכבים החונים בקטע הרחובות הסגור לתנועה, עד יום רביעי בשעה 8:00 בבוקר.

עמכם הסליחה על אי הנוחות הזמנית