הודעה לתושבי רחובות

שינויים בסדרי קבלת קהל בצום תשעה באב

אגף המיסים
ביום ראשון, י' באב, 18.7.22 ,המשרדים יהיו פתוחים בין השעות 8:00-12:00 .

מחלקת השתתפות בעלים וארכיב תיקי הבניין
ביום ראשון, י' באב, 18.7.22 ,המשרדים יהיו סגורים ולא תתקיים קבלת קהל.

המשרדים ייפתחו ביום שני, יא' באב, 23.7.18