עיריית רחובות באמצעות אגף תשתיות, פיתוח ותחבורה במינהל ההנדסה, מבצעת עבודות קרצוף וריבוד אספלט ברחבי העיר. במסגרת העבודות, ייסגרו לתנועת כלי רכב וחניה הרחובות הבאים:

רחוב גבריאלוב בקטע הרחובות השקד – דרך הים ביום ראשון, יז' באב, 29.7.18 וביום שני, יח' באב, 30.7.18 , בין השעות 19:00-8:30

בין השעות 19:00-8:30 , לסירוגין

 • רחוב שער הגיא ביום חמישי, ז' באב, 19.7.18 וביום ראשון, י' באב, .22.7.18
   
 • רחוב דרך הים בקטע הרחובות פניגר – דרך אצ"ל (הצד הצפוני)  ביום רביעי, יג' באב, 25.7.18
   
 • רחוב טלר בקטע הרחובות חרל"פ - הרצל ביום חמישי, יד' באב, 26.7.18 וביום ראשון, יז' באב, 29.7.18


יש לפנות את הרכבים החונים בקטעי הרחובות הסגורים לתנועה בימי ביצוע העבודות, עד השעה 22:00 בלילה.


עבודות לילה


בין השעות 6:00-22:00 בבוקר למחרת, ייסגרו לתנועת כלי רכב הרחובות הבאים:

 • רחוב דרך הים בקטע הרחובות פניגר – דרך אצ"ל (הצד הצפוני) ביום רביעי, יג' באב, 25.7.18 וביום חמישי, יד' באב, .26.7.18
   
 • רחוב גבריאלוב בקטע הרחובות שקד – דרך הים ביום שני, יח' באב, 30.7.18
   
 • רחוב שד' הקיבוצים החל מיום ראשון, יז' באב, 29.7.18 ועד יום חמישי,. כא' באב,  2.8.18
   
 • צומת אושיות (רחוב הרצל) החל מיום ראשון, יז' באב, 29.7.18 ועד יום חמישי, כא' באב, 2.8.1

יש לפנות את הרכבים החונים בקטעי הרחובות הסגורים לתנועה בימי ביצוע העבודות, עד השעה 22:00 בלילה.