הודעה לתושבי רחובות

המשך עבודות פיתוח ברחוב דובנוב

סגירת רחוב דובנוב בקטע הרחובות בן ציון פוגל - גרץ

עיריית רחובות, באמצעות מינהל ההנדסה, מבצעת לרווחת התושבים, עבודות פיתוח, קרצוף וריבוד אספלט, הסדרת מדרכות ותאורה, הקמת מעגל תנועה, פיתוח נופי והנגשה לנכים ועיוורים.

החל מיום ראשון, יז' באב, 29.7.18 ,ייסגר לתנועת כלי רכב וחניה, רחוב דובנוב, בקטע הרחובות בן ציון פוגל - גרץ.
• לבאים מרחוב דובנוב מכיוון מערב, תתאפשר הפניה שמאלה בלבד לרחוב בן ציון פוגל.
• לבאים מרחוב בן ציון פוגל מכיוון צפון, תתאפשר הפניה ימינה בלבד לרחוב דובנוב.
• לבאים מרחוב שמשון צור, תתאפשר הפניה ימינה בלבד לרחוב בן ציון פוגל לכיוון דרום.
• לבאים מרחוב חזית הדרום, לא תתאפשר הכניסה לרחוב בן ציון פוגל.

צפי לסיום העבודות: ספטמבר 2018

עמכם הסליחה על אי הנוחות הזמנית