הספרייה המרכזית ע"ש מאירהוף:

אגף עיון ואגף מבוגרים פתוחים כרגיל, אגף הילדים והנוער במתכונת מורחבת: 
ימים ב' – ה'                                                                 10:00  – 19:00
יום שישי                                                                       10:00 – 13:00

הספריות הבאות תהיינה סגורות בתאריכים הר"מ:

ספריית קריית משה ע"ש מנשה מילוא:              12.8.18 – 23.8.18

ספריית מרגולין ע"ש ציון ענקי    :                       9.8.18  – 30.8.18

ספריית כפר גבירול ע"ש מרגלית סלע:             12.8.18 – 31.8.18

ספריית רחובות החדשה :                                  26.8.18 – 30.8.18

ספריית אושיות ע"ש משה פלד:
בין התאריכים  12.8.18 – 23.8.18  הספרייה תפעל בשעות מצומצמות:
ב'                    12:30 – 10:00
ב',    ה'            17:00 – 19:00

ביתר התאריכים שעות פתיחה רגילות

רשת הספריות חוזרת לפעילות רגילה ביום א' 2.9.2018

בברכת חופשה נעימה וקיץ בטוח
צוות חוויות בספריות